Algemeen

www.metal-heaven.nl is de website van Metal Heaven B.V..

Op het gebruik van deze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Wanneer je gebruik maakt van onze website, word je geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee akkoord te zijn gegaan.

Gebruik van informatie

Metal Heaven B.V. besteedt haar uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van haar website. Het is echter mogelijk dat informatie op deze website verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Metal Heaven B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie of de website. Evenmin is Metal Heaven B.V. aansprakelijk voor het goed functioneren van de website. Metal Heaven B.V. is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en gevolgen van gebruik van websites van derden, die mogelijk via metal-heaven.nl gelinkt worden.

Auteursrechten

Metal Heaven B.V. houdt het auteursrecht op de via de website van Metal Heaven B.V. verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op de site van Metal Heaven B.V. mag zonder schriftelijke toestemming van Metal Heaven B.V. openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren dient te geschieden met bronvermelding.