Iteq kiest voor automatisch offreren in de cloud

Iteq bestaat uit een drietal bedrijven: Iteq Engineering, Iteq Industries en Iteq Vietnam. Vanuit Nijkerk is Iteq engineering (10 fte) betrokken bij het design, engineering en prototyping van nieuwe producten. Iteq Industries (85 fte) is als contract manufacturer gespecialiseerd in de productie en assemblage van plaatwerkproducten. De Vietnamese vestiging (45 fte) biedt dezelfde activiteiten voor de producten in hoger volume.

Iteq in Nijkerk is een van de eerste plaatbewerkingsbedrijven die in Rhodium24 van Metal Heaven stapte. Menno Bos van Iteq geeft aan welke voordelen de calculatie- en werkvoorbereidingssoftware in de cloud hen biedt.Al langer focust Iteq op digitalisering van de werkprocessen, zodat automatisering en 24/7 productie mogelijk werd. Toen dat op orde was, kwam het begintraject aan de beurt: calculatie en offertes maken, automatische werkvoorbereiding en koppeling aan het ERP-pakket. “Wij hadden zelf software gebouwd om SolidWorks heen”, vertelt salesmanager Menno Bos. “Maar wilden wij daar in de toekomst stappen mee maken, dan moesten we dit onderdeel ook professionaliseren.”

Begin 2019 zocht Iteq partners voor calculatiesoftware. “Toen bleek al snel dat er helemaal geen standaard calculatiesoftware voor plaatbewerking naar onze wensen bestond. Wij zijn toen een samenwerking aangegaan met Metal Heaven die al bezig was een innovatieve oplossing te ontwikkelen. Omdat wij er vanaf het begin bij betrokken zijn, hadden wij voldoende zekerheid dat het resultaat bij ons bedrijf zou gaan passen. Zo hielpen wij elkaar.”

Koppeling met ERP

Iteq was een van het tiental launching partners in Nederland en België dat in september 2019 startte met het bieden van hulp bij de ont- wikkeling van Rhodium24 van Metal Heaven. In een projectgroep binnen Iteq werd vastgelegd dat het bedrijf op zoek was naar software voor automatisch calculeren en offreren. Ook ging het om automatische werkvoor- bereiding, planning en een koppeling met het Ridder iQ ERP-pakket. Juist ook die werkvoorbereiding en ERP-koppeling bieden meerwaarde. De Iteq-projectgroep bestaat nu uit drie man: de kartrekker, vanuit de supply chain, kijkt onder meer naar de volledige integratie. Vanuit engineering wordt gelet op de juiste verwerking van complexe tekeningen en foutmarges, en vanuit sales op de klanten-files en de parameters voor calculeren. Wim Dijkgraaf, oprichter van Metal Heaven was onder de indruk van de inbreng. “Die is cruciaal voor ons gebleken. Iteq heeft de requirements gedurende het traject scherp beschreven. Zo konden we de juiste functie op het juiste moment implementeren tot een standaard pakket.” Groot voordeel van werken met Rhodium24 zit, volgens Bos, in de automatische koppeling tussen calculeren en de werkvoorbereiding. “Bij het calculeren is er sneller een uitkomst die altijd consistent is. Dus zonder direct een eigen interpretatie van diegene die de calculatie maakt. Daarmee is er ook minder kans op fouten. Het biedt duidelijkheid en rust waardoor medewerkers zich hier weer kunnen bezighouden met het optimaliseren van producten en processen.” “Rhodium24 werkt vanuit de cloud”, vult Dijkgraaf aan. “Daarmee is het altijd en overal beschikbaar en kan het door ons én door zichzelf continu verbeterd worden, want ja: Rhodium24 leert middels Artificial Intelligence.”

Eigen klantenportal

Metal Heaven had de bouwstenen. Iteq leverde een veelheid aan Step- files en data als input voor de calculatieparameters. Het mooie is dat Iteq met het onderdeel Engineering (zie kader) een afnemer in eigen huis heeft. Hierdoor kon het programma van beide kanten (productiebedrijf en klant) worden getest. Rhodium24 biedt ook een eigen, afgeschermd klantenportal. Iteq gaat dit portal niet gebruiken om te concurreren op prijs voor snij- en zetwerk, maar om klanten te ontzorgen. Bos: “Onze bestaande relaties kunnen hiermee zelf offertes aanvragen en krijgen razendsnel antwoord. Ook kunnen onze engineers én de engineers van onze klanten de software gebruiken om zelf de kostprijs vast te stellen. Zo wordt de impact van keuzes in bijvoorbeeld materialen en complexiteit in bewerkingen snel zichtbaar. Dat maakt dat de engineers al in een vroeg stadium weten wat voor effect hun ontwerp op de kostprijs heeft.”

Ketenpartners koppelen

Rhodium24 is nu klaar voor alle denkbare plaatbewerkingen. Bos popelt om het in te voeren, want tot nu toe heeft het als schaduw naast de bestaande operatie gedraaid. “Niet alleen voor lasersnijden en zetten, maar ook de overige bewerkingen, zoals inpersen, tappen, verzinken en ontbramen, worden meegenomen. Zelfs lassen en poedercoaten behoren tot de mogelijkheden.” Na invoering bij Iteq Industries en Iteq Engineering, volgt Iteq Vietnam. “Dat is het mooie van dit systeem”, aldus Bos. “Het werkt over bedrijven heen. Dus zijn binnen de keten makkelijk meerdere vestigingen en ketenpartners te integreren.”

Hij verwacht dat er vanuit de markt veel vraag naar Rhodium24 zal zijn, ook internationaal. “Zoiets is er nog niet. Wij hebben veel OEM-bedrijven als klant, met repeterende productie in high mix en low volume, waarbij wij ook nog eens aan het begin van de levenscyclus van een product zitten. Dan is dit ideaal, juist omdat bij ons de software leidend is.” “Voor kleinere bedrijven en jobbers kan het systeem interessant zijn bij keten- integratie of voor een portal”, stelt Dijkgraaf. “Rhodium24 komt nog dit jaar voor buislaseren op de markt. Daarna volgen uitbreidingen voor lassen, verspanen en inserts/inpers- delen.”