Sprint 66 : target pricing

  12 mei 2021

In deze 66ste sprint demo de volgende onderwerpen:

  • BoM export & import voor het snel instellen van materialen, dikten en aantallen via Excel
  • Target Pricing waarmee de berekende prijs met een doelprijs is te vergelijken. Handig voor
    • engineers die inzicht willen in waar de grootste prijsverschillen door ontstaan
    • vergelijken van uitkomsten Rhodium24 met bestaande offerte
    • vergelijken van jou offerte met die van anderen