Calculeren in Rhodium24: flexibiliteit voorop!

#Blog  |  20 januari 2020

Rhodium24 is dé nieuwe calculatie- en offertetool voor de metaalverwerkende industrie. Startpunt is het uploaden van geometriebestanden. De slimme recognition engine bepaalt het basismateriaal (plaat, buis, etc.), analyseert de geometrie en bepaalt zo welke bewerkingen nodig zijn en. Alle benodigde variabelen om automatisch een prijs te kunnen berekenen worden tijdens deze stap bekend. En ontbreken er nog variabelen, dan kan de gebruiker deze handmatig aanvullen.

Met Rhodium24 biedt Metal Heaven de metaalverwerkende industrie een tool met meerdere voordelen:

  • Divers: elke fabriek kan volgens eigen rekentabellen en met eigen tarieven rekenen.
  • Flexibel: soepel omgaan met veel variabelen.
  • Configureerbaar: automatiseren zonder telkens maatwerk te moeten leveren.
  • Snel en betrouwbaar: calculeren zonder een noodzakelijke CAM-koppeling.

Hoe hebben we dit gerealiseerd?

Activity Based Costing

De methode Activity Based Costing gaat ervan uit dat niet producten maar activiteiten kosten veroorzaken. Metal Heaven heeft ervoor gekozen om deze methodiek te ondersteunen omdat deze het zuiverste resultaat oplevert om een prijs op te baseren. Metaalverwerkende bedrijven kunnen alle noodzakelijke bewerkingen in kaart brengen, zelf schatten hoeveel tijd nodig is voor het uitvoeren van elke bewerking en vervolgens die tijd verrekenen tegen de geldende tarieven (bijvoorbeeld uurprijs). Tellen ze hier het materiaalverbruik bij op, dan volgt de kostprijs van een product. Wat tenslotte via een commerciële toeslag of korting resulteert in een offerteprijs.

(NB Voor bedrijven die worstelen met het vaststellen van uurtarieven stelt Metal Heaven binnenkort een model kostenverdeelstaat ter beschikking. Hiermee kunnen bedrijven alle directe en indirecte kosten van een fabriek toerekenen naar de kostenplaatsen (vaak machines) waarmee gerekend moet worden.)

Flexibel calculeren met Excel

Om maximale flexibiliteit met alle denkbare bewerkingen in een calculatie mogelijk te maken, hebben we een aantal opties onderzocht. Wellicht weinig verrassend kwamen we uit bij de bekendste en meest gebruikte oplossing in de markt, namelijk Excel! Metal Heaven heeft daarom Excel-functionaliteit geïntegreerd in Rhodium24, dat kan rekenen op basis van aangeboden Excel-sheets met daarin de rekentabellen en formules voor een specifieke bewerking op een specifieke machine (resource). Voor de snelheden bij lasersnijden houdt de tool bijvoorbeeld rekening met materiaalsoort, dikte, piercingtijd, toolpaden en lead-in-tijd conform de machinespecificaties.

Om de bruikbaarheid van een aangeboden Excel-sheet te laten matchen met alle variabelen die Rhodium24 vraagt, moeten aangeboden sheets aan een bepaald format voldoen. Rhodium24 rekent bij ingebruikstelling met standaardwaarden in de rekenbladen. Maar omdat veel fabrieken graag met eigen rekentabellen rekenen, kan het standaardsheet van Rhodium24 eenvoudig per resource worden gedownload, aangepast en terug worden geüpload. Daardoor is er volledige vrijheid in het opstellen van formules en de te hanteren rekentabellen.

Check op het rekenwerk

De gebruiker is ‘in control’ als hij werkt met Rhodium24. Per berekend onderdeel kan daarom ter controle altijd het rekensheet, waarop de prijs van dat specifieke deel is gebaseerd, worden gedownload. Hierin staan alle waarden die via de recognition engine zijn gebruikt. Ook kan de uitkomst van de berekening eenvoudig worden gecontroleerd en getest op basis van de gebruikte variabelen en tabellen. Wel zo gemakkelijk!

CAM_rekentabellen

Veel fabrieken rekenen natuurlijk al op basis van de rekentabellen van de eigen CAM-systemen. Rhodium24 heeft momenteel al een functie beschikbaar om deze eenvoudig te importeren voor de WiCAM-snijtabellen. Als de bestanden TechnoTable en TimeHitCostTable van WiCAM worden geüpload op de ‘WiCAM-Excel’, zijn alle rekenwaarden overgezet en is Rhodium24 klaar om ermee te rekenen. Waarschijnlijk kan dit alles binnenkort ook met de rekentabellen van andere CAM-systemen.

Uitbreiding van berekende werkzaamheden

Bedrijven rekenen in Rhodium24 dus met zogenaamde activities (bewerkingen) en resources (machines en/of mensen) waarvan de kostprijs met cost drivers (kostenverdeelstaat) is bepaald. Het zijn de machines, mensen en bewerkingen die tegen een gegeven tarief worden gebruikt in een calculatie. Bij ingebruikname van Rhodium24 kunnen alle resources van een fabriek worden toegevoegd aan het systeem. Denk hierbij aan machines, maar bijvoorbeeld ook aan handmatig werk. Samen met de bijbehorende rekentabellen per bewerking heeft Rhodium24 een totaalbeeld van wat een fabriek wel en niet kan, ook wel capabilities genoemd. Deze capabilities vormen in een latere fase de basis om de maakbaarheid te verifiëren en eventueel (automatisch) bewerkingen uit te besteden.

Naast de geautomatiseerde berekeningen (zoals vooralsnog lasersnijden en kanten) kan de gebruiker aan de calculatie nog een veelheid aan bewerkingen toevoegen. Denk hierbij aan walsen, boren, draadtappen, lassen, montage, ontbramen, etc. Rhodium24 voegt in de loop van de tijd steeds meer van deze bewerkingen toe aan de automatische berekening, wanneer de recognition engine ook daar alle benodigde variabelen van gaat leveren. Zo wordt calculeren van metaal echt een peulenschil!

Rhodium24 geeft uw organisatie lucht! Meer weten?
Neem contact met ons op.